Alles wat je aandacht geeft

Privacy Verklaring 

 

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie ik verzamel met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens , in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe ik deze informatie gebruik, verzamel, deel, bewaar en beveilig.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Jannie Wuytack, gevestigd te Hoeven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75685779.

 

Persoonsgegevens 

Ik gebruik je persoonsgegevens enkel om met je in contact te komen (contactgegevens), met je te communiceren en in het kader van de met je overeen te komen coaching. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.


Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • geboortedatum, geslacht
 • bank- en betaalgegevens
 • gegevens met betrekking tot uw coachings hulpvraag
 • Social Media accounts

Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Je persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met derden, tenzij jij daar toestemming voor gegeven hebt en er een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er gerechtelijk bevel voor is.


Delen van je persoonsgegevens

Op het moment dat Jannie Wuytack gebruik maakt van derden om je gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook je gegevens verwerken. Uit de knop coaching heeft een boekhouder, geschilleninstantie en BBA verzekeraar. Uit de knop coaching zal je gegevens zo nodig delen met deze zakelijke partners. Voor sommige doorgiften moet ik jouw toestemming vragen. Soms ben ik wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie.


Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Jannie Wuytack is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen coaching kunt volgen.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken, stuur dan een email naar info@janniewuytack.nl


Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

 • Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. LET OP: houd er rekening mee dat het Jannie Wuytack jouw persoonsgegevens nodig heeft om je te kunnen ondersteunen bij je coachingsvraag.
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van je persoonsgegevens.
 • Recht op duidelijke informatie: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.
 • Recht op inzage en dataportabiliteit: Je hebt recht om alle persoonsgegevens in te zien die Jannie Wuytack van je heeft verzameld.
 • Recht van rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen. Je kunt contact met me opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.
 • Recht op vergetelheid: Ik wis jouw persoonsgegevens indien je daarom vraagt, tenzij Jannie Wuytack een goede reden heeft dit niet te doen. Persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of vanwege het faciliteren van coaching.

Bij twijfel over je identiteit, vraag ik  je om je eerst te identificeren.


Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking in lijn met de daarvoor geldende wet -en regelgeving waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)


Bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.


Je gegevens beschermen.

Jannine Wuytack zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.


Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, dan kun je me dat laten weten via info@janniewuytack.nl

Mocht je een klacht hebben omdat je van mening bent dat jouw persoonsgegevens  in strijd met de AVG wordt verwerkt dan kan je de klacht mailen naar info@uitdeknopcoaching.nl Ik zal je klacht vertrouwelijk behandelen.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd augustus 2019. Indien van toepassing kan Jannie Wuytack deze verklaring aanpassen indien noodzakelijk.